๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

เว็บไซต์ www.a2gift.com

 
 
ทีมงานเวทีมงานเว็บไซท์ ของขวัญเพื่อคุณ