๔กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

เว็บไซต์ www.a2gift.com

 
 
ทีมงานเว็บไซท์ ของขวัญเพื่อคุณ